21 Grudzień 2014
Ogłoszenia duszpasterskie
Ojciec Rudolf
Szkoła pisania ikon
PLAN REKOLEKCJI
Rezerwacja on-line
GRUPY DUSZPASTERSKIE

''Na Górce'' w Wadowicach
Księga intencji
Masz prośby, podziękowania? Wpisz się do naszej internetowej księgi intencji:

Intencje on-line

Zajrzyj na:

Krakowska Prowincja
Karmelitów Bosych
Plan rekolekcji


Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych

w Wadowicach "Na Górce"


PLAN REKOLEKCJI 2014

Styczeń

24-26 Weekend pustelniczy – o. Grzegorz Irzyk OCD


Marzec

28-30 Weekend pustelniczy – o. Grzegorz Irzyk OCD


Kwiecień

3-6 Tajemnice światła. Poznawanie Jezusa i poznawanie siebie przez życiodajną wyobraźnię. – Rekolekcje formacyjne – III etap – o. Bogumił Wiergowski OCD

Maj

15-18 Bractwo Szkaplerzne, jego duchowość i misja w Kościele. Rekolekcje dla animatorów Bractw Szkaplerznych – o. Jan Krawczyk OCD

23-25 Weekend pustelniczy – o. Grzegorz Irzyk OCD

30 maja – 1 czerwca „Apostołowie prosili Pana: Dodaj nam wiary” /Łk 17,5/. Fundamenty chrześcijańskiej modlitwy – wiara przeżywana w codzienności – o. Paweł Baraniecki, Małe Siostry Jezusa


Czerwiec

13-15 „Pascha Jezusa – droga przez mieszkania ze świętą Teresą od Jezusa”. Dni skupienia otwarte dla wszystkich – o. Piotr Ścibor OCD

19-22 Słuchanie Słowa Bożego. Rekolekcje formacyjne II etap – o. Bogumił Wiergowski OCD

Lipiec

4-13 Kurs pisania ikon – Barbara i Krzysztof Cudowie, o. Paweł Baraniecki OCD

11-13 Weekend pustelniczy – o. Grzegorz Irzyk OCD


Sierpień

31 lipca – 3 sierpnia „W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego” /Ef 6,16/. Umacnianie wiary w rodzinie. Rekolekcje dla małżeństw – o. Benedykt Belgrau OCD

22-24 „Szczęśliwy, kto sobie Patrona Józefa ma za Opiekuna”. Rekolekcje o świętym Józefie – o. Grzegorz Irzyk OCD


Wrzesień

12-14 Sekret Karmelu – Szkaplerz i życie na wzór Maryi. Rekolekcje dla wszystkich noszących Szkaplerz lub pragnących go przyjąć – o. Jan Krawczyk OCD

19-21 „Mała droga – twoją drogą”. Rekolekcje ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus – o. Paweł Hańczak OCD

26-28 Weekend pustelniczy – o. Grzegorz Irzyk OCD


Październik

10-12 „Ewangelia Teresy”. Rekolekcje z Księgą życia świętej Teresy od Jezusa – o. Paweł Baraniecki OCD, s. Lidia Wrona CM

 

Listopad

7-9 „Świętymi bądźcie…” /1 P 1, 16/. Czy ja też mogę nim być? Droga nawrócenia w życiu św. Rafała Kalinowskiego. Dni skupienia otwarte dla wszystkich – o. Grzegorz Irzyk OCD


24-27 „Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” /Łk 22, 31-32/. Rekolekcje dla kapłanów (prosimy o przywiezienie alb i stuł) –o. Benedykt Belgrau OCD


Uwaga! Zmiana tematu: Będziemy się uczyć modlić ze św. Teresą od Jezusa, a przygotowaniem do tego będą warsztaty o uczuciach.

8-11 Temat: „Mój sposób modlitwy” - ze św. Teresą od Jezusa.

Modlitwa: praktyka modlitwy „Mój sposób modlitwy” – św. Teresa od Jezusa. Eucharystia, brewiarz, adoracja, modlitwa prowadzona w oparciu o słowo Boże.

Ćwiczenia:

- uczucia (Czarne i białe), teoria i praktyka w nazywaniu i wyrażaniu uczuć,

- dzielenie się, reguły dzielenia się w grupie (we wspólnocie)

- osobiste przygotowanie modlitwy według „Sposobu św. Teresy od Jezusa”

o. Bogumił Wiergowski OCD


21-23 Weekend pustelniczy – o. Grzegorz Irzyk OCD


Grudzień

5-7 „Pascha Jezusa – droga przez noce ze świętym Janem od Krzyża”. Dni skupienia otwarte dla wszystkich – o. Piotr Ścibor OCD


Dni skupienia rozpoczynają się w piątek o godzinie 18.00 a kończą się w niedzielę o godzinie 12.30

Kontakt - zapisy:

Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy Karmelitów Bosych

ul. Karmelicka 24, 34-100 Wadowice

tel. kom. 600 926 987      tel/fax 33/873 23 78

domrekolekcyjny@eranet.pl

(w przygotowaniu: www.rekolekcje.karmelwadowice.pl) 

Czy wiesz, że:

Jan Paweł II od dziecka był związany z tym klasztorem: tu przyjął szkaplerz karmelitański, tu uczył się miłości do Matki Bożej, tu jako uczeń korzystał z sakramentu pokuty i darzył klasztor ogromną życzliwością.
Więcej ...

Kościół pw. Św. Józefa - od 19 marca 2004 r. będący sanktuarium św. Józefa - jest także ośrodkiem kultu Matki Bożej Szkaplerznej. W marcu 2004 r. łaskami słynący obraz św. Józefa został ozdobiony Pierścieniem Papieskim Jana Pawła II. Więcej ...

W sanktuarium znajdują się relikwie św. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), założyciela i pierwszego przełożonego klasztoru, kanonizowanego przez Jana Pawła II w 1991 r. w Rzymie, a w klasztorze jest dostępna cela, w której żył i umarł św. Rafał.
Więcej ...

W ołtarzu Matki Bożej jest sarkofag z relikwiami bł. Alfonsa Marii Mazurka (1891-1944), wychowawcy Niższego Seminarium w latach 1920-1930, potem przeora w Czernej, beatyfikowanego w gronie 108 polskich Męczenników II wojny światowej w 1999 r. Więcej ...

Karmelitańskie Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowe 'Na Górce' im. Jana Pawła Wielkiego, poświęcone przez o. Alojzego Arostegui, przełożonego generalnego Zakonu, i otwarte w 2005 r., przejęło pomieszczenia Niższego Seminarium. Służy pielgrzymom i tym, którzy pragną pogłębić swoje życie religijne. Posiada ponad 100 miejsc noclegowych i sale konferencyjne.